3234

Servicios

Auditories de marca

L’auditoria de la marca consisteix en una anàlisi de la posició d’una marca, avaluant els punts de diferència i paritat en relació amb el valor de l’oferta de competitivitat i la seva proposta de valor, des del punt de vista de les necessitats dels clients presents i potencials.

El nostre equip de consultors especialitzats en Branding analitza els punts clau de la marca, així com desenvolupar-los per aconseguir la millor posició. UNA ANÀLISI CORRECTA ÉS LA MILLOR FORMA DE GARANTIR L’ÈXIT.