3234

Servicios

Gestió de responsabilitats

La gestió de les responsabilitats és un procés que ens permet determinar les capacitats de les persones necessàries en cada lloc de treball a través d’un perfil quantificable i mesurable d’una manera objectiva. La gestió mitjançant responsabilitats té avantatges indubtables per a les empreses:

  • Millora de l’entorn de treball
  • Ampliar l’eficàcia i l’eficiència del personal
  • Millora de l’absentisme i de la rotació
  • Un augment de la capacitat organitzativa
  • Millora del rendiment general de l’organització

El model de responsabilitats o competències és una nova idea de gestió on l’objectiu principal és garantir que les persones assignades a les diferents activitats siguin les millors per a un paper específic. “Saber el que la companyia vol dels seus empleats és difícil sense la gestió de les responsabilitats”.

Gestión de competencias