3234

Servicios

Avaluació
del rendiment

Hi ha una estreta relació entre la satisfacció dels empleats i la quantitat i qualitat del seu treball. L’empresa pot assolir els seus objectius millor a través del sistema d’avaluació i valoració de l’EDR. L'eficàcia i eficiència de les nostres accions estan condicionades pel flux d'informació i l'optimització dels recursos, tot i que la gestió de les competències és la clau per fer funcionar un EDR.