3234

Servicios

Anàlisi i descripció
del lloc de treball

L’anàlisi i la descripció de llocs de treball ADTP s’integra en la planificació de Recursos Humans, i és el punt de partida de qualsevol tècnica de gestió de personal que aporta l’element qualitatiu. A més d’aprendre el nombre ideal de treballadors que necessita una empresa, cal especificar quines funcions i responsabilitats tindran aquests.

L’anàlisi i la descripció de llocs de treball s’identifica com una tècnica que permet, mitjançant l’observació i l’estudi, la identificació i documentació de les tasques i funcions inherents a cada missatge, la capacitat i els requisits físics i mentals necessaris, els requisits de la publicació dels esforços. i els riscos i les condicions ambientals en què es produeixen.

  • Treballem totes les fases del procés d’anàlisi de llocs de treball
  • Una definició específica de la missió dels llocs de treball
  • Estudi i definició de l’estructura de l’empresa.
  • Anàlisi de les variables individuals i de grup.
  • L'elaboració d'un manual de les funcions de cada lloc de treball


UNA BONA ESTRUCTURA TÉ COM A LA SEVA BASE UNA BONA ADAPTACIÓ

El análisis y descripción de los puestos de trabajo