3234

Servicios

Planificació
de RRHH

La gestió dels recursos humans ha de fer front a nous reptes. La gestió i administració de recursos humans pot fer front a ells. L’empresa està formada per grups de persones que formen equips i que coordinen les seves activitats per assolir un objectiu comú que els afecta a tots.

La consecució d’aquest objectiu es determina, entre d’altres factors, per la racionalitat en el disseny de l’estructura organitzativa i per l’assignació i la definició de les responsabilitats dels seus departaments. Una planificació correcta de les polítiques de recursos humans ajuda a assolir l’èxit en les àrees clau de resultats. ET PODEM AJUDAR A ARRIBAR-HI